Menu

eu-lenta-web kvadrat

 

Naziv projekta: 

RAZVOJ DIGITALNE, INFORMATIČKE I MEDIJSKE PISMENOSTI U KNINU

UP.02.1.2.01.0025

Nositelj projekta :

Narodna knjižnica Knin

Europski socijalni fond

Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020

 

Poziv:

Razvoj i provedba programa za socijalnu koheziju i povećanje zaposlenosti u gradovima: Kninu, Belom Manastiru i općini Darda, Benkovcu, Petrinji i Vukovaru

Trajanje projekta :

18 mjeseci (06.02.2020. -06.08.2021.)

 

Iznos bespovratnih sredstava koje sufinancira EU iz ESF u kunama (stopa sufinanciranja 100%) :

636.895,00 kuna

 

Cilj projekta:

„Razviti i unaprijediti kulturne aktivnosti na području grada kroz projektne aktivnosti te usmjerenim edukacijama tijekom provedbe projekta doprinijeti ostvarenju većih mogućnosti za zapošljavanje nezaposlenih i mladih osoba kroz razvoj digitalne, informatičke i medijske pismenosti.“

Aktivnosti:

Kroz predavanja, radionice, okrugle stolove info pultove i info kampanju utjecat će se na razvoj digitalne, informatičke i medijske pismenosti, prevenciju socijalne isključenosti, jačanje osobnih kompetencija i usmjeravanju mladih na nova područja. Također kroz nabavu opreme potrebne za kvalitetno pružanje usluga i programa socijalnog uključivanja zajamčen je kontinuitet u pružanju potpore i usluga ciljanim skupinama ali i široj društvenoj zajednici.

Ciljana skupina projekta:

30 mladih osoba (od čega 20 u dobi mlađi od 25 godina i 10 u dobi 25 do 29 godina)

10 nezaposlenih osoba

Očekivani rezultati:

Educirano 30 mladih osoba (od čega 20 u dobi mlađi od 25 godina i 10 u dobi 25 do 29 godina) i 10 nezaposlenih osoba.

 

Voditelj projekta: Ana Šimić Sunko

Kontakt: assunko@nkknin.hr 022/660-010

          ucinkoviti-potencijali-logoeu

              Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020.

Izradu podstranice sufinancirala je Europska unija iz Europskog socijalnog fonda.