Menu

Objavljen 10. ovogodišnji broj Službenog glasila Grada Knina 17 srpnja, 2023

Objavljen je 10. ovogodišnji broj Službenog glasila Grada Knina. U ovom broju se, između ostalog, nalaze: ODLUKE o davanju na upravljanje nekretnina u vlasništvu Grada Knina; ODLUKA o izradi Izmjena i dopuna (VII) Generalnog urbanističkog plana Grada Knina; PLAN upravljanja imovinom u vlasništvu Grada Knina za 2023. godinu.

Novi broj Službenog glasila Grada Knina možete pročitati i preuzeti na ovom linku: https://knin.hr/wp-content/uploads/2023/07/Glasilo-10-2023.pdf

Categories: Uncategorized

Odgovori