Menu

Sveučilište u Zagrebu i Narodna knjižnica – Knin zajedno će organizirati znanstvene simpozije i izdavati zbornike radova 2 listopada, 2022

Na inicijativu Sveučilišta u Zagrebu, a uslijed uspješno provedenog Simpozija Kralj Zvonimir kojega su organizirali Narodna knjižnica – Knin i Grad Knin, dogovorena je i potpisana suradnja na zajedničkom organiziranju simpozija i izdavanju zbornika radova u budućnosti, počevši od iduće godine.

Naime, potpisan je Aneks Sporazuma o suradnji Sveučilišta u Zagrebu i Grada Knina (izvorni Sporazum je potpisan 2019. godine) u kojem između ostaloga piše:

„Strane potpisnice obvezuju se svake dvije godine organizirati znanstveni skup na neku od povijesnih, kulturoloških i baštinskih tema značajnih za obje strane potpisnice Sporazuma o suradnji, rezultat kojega će biti izdavanje zbornika radova. Za koordinatore organizacije određuju se u ime Sveučilišta u Zagrebu izv. prof. dr. sc. Tomislav Galović, a u ime Grada Knina ravnatelj Narodne knjižnice Knin Ivica Šimić, mag. bibl.“

Aneks sporazuma potpisali su rektor Sveučilišta u Zagrebu Damir Boras i gradonačelnik Grada Knina Marijo Ćaćić.

Prvi rezultat ove suradnje bit će zajedničko izdavanje Zbornika radova sa Simpozija Kralj Zvonimir održanog u lipnju ove godine. Izdavanje Zbornika planirano je za lipanj iduće godine.

Categories: Uncategorized

Odgovori