Menu

Knjižnica provodi projekt medijske pismenosti: U tijeku su online predavanja i radionice 9 travnja, 2021

Unatoč svim problemima nastalima zbog epidemiološke situacije Narodna knjižnica Knin nastavlja s provedbom projekta „Razvoj digitalne, informatičke i medijske pismenosti u Kninu“, a sve planirane radionice odvijaju se putem online platformi.

Tako se u okviru „Elementa 1“ projekta odvijaju predavanja o medijskoj pismenosti i o start up tvrtkama.

Na prvom se sudionike upoznava s temeljnim pojmovima pismenosti kao i vrstama i ulogom medija u suvremenom društvu te ih se potiče da kritički konzumiraju medijske sadržaje i obrane se od medijske manipulacije.

Na drugom se predstavljaju startupovi kao tvrtke temeljene na novim tehnologijama i koncentrirane oko malih grupa ljudi koji su uvjereni da će riješiti problem na nekonvencionalan način te da će svojim pristupom izazvati pozitivne promjene u društvenoj zajednici.

Osim dva predavanja provode se i tri radionice, jedan okrugli stol te info kampanja.

Radionicom „Digitalna pismenost“ obuhvaćaju se različite vještine poput rada sa softverskim alatima za obradu teksta, tablica i fotografija te korištenja elektroničke pošte, internetskih pretraživača, web preglednika i aplikacija. Pomaže se sudionicima da pristupe postojećem digitalnom sadržaju te da kreiranju vlastiti.

Radionicom „Budi kreativan“ sudionicima se na interaktivan način predstavlja kreativnost kao mentalni proces koji uključuje stvaranje novih ideja i pojmova, a uz to se prezentiraju i komunikacijske vještine.

Radionicom „e-životopis“ sudionike se savjetuje kako izraditi valjani životopis putem kojega će zainteresirati poslodavca, kako sastaviti motivacijsko pismo te kako se u najboljem svjetlu prikazati na razgovoru za posao.

Na Okruglom stolu „Važnost izvaninstitucionalnih usluga“ se govori o mogućnosti izvaninstitucionalnog pružanja usluga pojedinim društvenim skupinama i njihovom zbrinjavanju.

Provedbom „Elementa 1“ planirana je i info kampanja „e – START“. Riječ je o promoviranju izvaninstitucionalnih usluga za ciljanu skupinu i važnosti prevencije socijalne isključenosti kroz tri info pulta kao i putem web stranica i društvenih mreža. U ovom sijelu provodi se i vanjska evaluacija aktivnosti projekta od strane stručnjaka.

Projekt je financiran kroz Europski socijalni fond, odnosno Operativni program „Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020.“, a sve u okviru Poziva koji nosi naziv „Razvoj i provedba programa za socijalnu koheziju i povećanje zaposlenosti u gradovima: Kninu, Belom Manastiru i općini Darda, Benkovcu, Petrinji i Vukovaru“.

Categories: Uncategorized

Odgovori