LJETNO RADNO VRIJEME

Ljetno radno vrijeme:
ponedjeljak, srijeda i petak od 8 do 15 sati
utorak i četvrtak od 13 do 20 sati
subota od 8:30 do 12:30 sati

ljeto (4)

Odgovori