30 listopada, 2017

TOP lista (listopad, 2017.)

BELETRISTIKA: Dodd, Christina. Bio jednom jedan vitez. Zagreb : Mozaik knjiga, 2017. Hamer, Kate. Djevojčica u crvenom kaputu. Zagreb : Mozaik knjiga, 2017. Lagercrantz, David. Čovjek koji je lovio vlastitu […]