Menu

KNINJANIN “FRA PETAR KNEŽEVIĆ – Gospin pjesnik i glazbenik” 22 ožujka, 2017

20170322100635_00001

 

FRA PETAR KNEŽEVIĆ – Gospin pjesnik i glazbenik’, autora Hane Breko Kustura, Hrvojke Mihanović Salopek i fra Mirka Marića.
Knjiga je opsežna znanstveno interdisciplinarna monografija na 460 stranica na kojima je po prvi put analiziran glazbeni i pjesnički opus fra Petra Kneževića. Riječ je o velikom stvaratelju, autoru čuvenog Gospina plača, prve Mise na hrvatskom jeziku te čak tri glazbena rukopisa koji se čuvaju u Sinju i na Visovcu. Zanimljivo je kako je fra Petar navedene rukopise pisao pred kraj svog života nakon što mu je na Gospin zagovor vraćen već potpuno izgubljen vid.  Ovom vrijednom knjigom obogatili smo Zavičajnu zbirku -Tenen.

Fra Petar Knežević (Knin, 1702. – Sinj, 1768.), hrvatski  pjesnik i skladatelj, u franjevački red stupio je godine 1719. na Visovcu. Filozofiju i teologiju završio je u Šibeniku. Godine 1728. postao je propovjednikom u Makarskoj, a 1730. učitelj je gramatike u Šibeniku.
Od 1732. do 1735. bio je tajnik Franjevačke provincije Bosne Srebrene, zatim definitor i kustos novoosnovane dalmatinske provincije Presvetog Otkupitelja. Kratko je vrijeme upravljao Sinjskim samostanom, a veći je dio života proveo u njemu kao voditelj kora i učitelj crkvenoga pjevanja.
Knežević u svojim djelima gotovo vjerno rabi osmeračku strukturu stiha, a izraz mu je pod utjecajem narodne predaje, jako blizak narodnom pripovijedanju. Ona su stekla veliku popularnost pa se oratorij Muka Gospodina našega Isukrsta i plač majke njegove i danas pjeva po crkvama u Dalmaciji i Bosni i Hercegovini, a neke su njegove pjesme ušle u pučku molitvenu predaju. Tiskana su u Veneciji. Kneževićeva rukopisna ostavština čuva se u samostanu Čudotvorne Gospe Sinjske. U glazbenim djelima predstavnik je franjevačkog baroka 18. stoljeća. Njegovu hrvatsku misu ” Missa u Harvatski jezik” Anđelko Klobučar je obradio za orgulje i četveroglasni zbor.

 

Categories: Uncategorized

Odgovori