Menu

U sastavu Upravno-tehničke službe obavljaju se tajnički poslovi, opći i kadrovski poslovi, financijsko-računovodstveni i blagajnički poslovi, knjigovodstvo, daktilografski prijepisi, skrbi se za protupožarnu zaštitu, obavljaju se poslovi održavanja zgrade i njezina okoliša, održavanje čistoće, dostave pošte i drugi upravno-tehnički poslovi.