Menu

U Zavičajnoj zbirci – Tenen pohranjena je građa koja se odnosi na Knin i njegovo područje (bilo da je sadržajem, autorstvom ili mjestom izdanja vezana za Knin): omeđene publikacije, monografije, serijske publikacije, rukopisna građa, audiovizualna građa, planovi mjesta i zemljovidi, slikovna građa (likovni radovi, reprodukcije, portreti, fotografije, razglednice), polupublicirana građa (znanstvene i stručne polupublikacije, društveno-političke publikacije tj. materijali sa sjednica i sl., programi i izvještaji o radu poduzeća) i efemerna građa (plakati, leci, ulaznice i sl.).
Građa je zaštićena i nije za posudbu izvan Knjižnice, nego se koristi u prostoriji Zavičajne zbirke ili u Studijskoj čitaonici.

Zbirka trenutno posjeduje 82 publikacije. Vrijedan dio zbirke čine ove publikacije:
Kninski zbornik (1993.); Knin – kninska tvrđava / Manda Zelić (2006.); Kršćanska arheologija / Vicko Kapitanović (2006.); Starohrvatske nekropole / Dušan Jelovina (1976.); Knin / Paško Paić (1998.); Hrvatski spomenici u kninskoj okolici / Frane Bulić (1995.); Kijevo i okolica / Ante Kovačević (2000.); Kninski pisci svome gradu (2000.); Ljetopis samostana Svetoga Ante (1998.); Knin i TVIK / Zdravko Rašeta (1987.); Knin – ključ Hrvatske i vrata Dalmacije (2007.) / Ante N. Tadić – Šutra; Knin na starim razglednicama (2007.); Fra Lujo Marun / Karlo Jurišić (1979.); Arheološki vodič po kninskom području / Katarina Gugo (2004.); Starohrvatsko kulturno blago / Dušan Jelovina (1989.); 10. obljetnica „Oluje“ (1995.-2005.) : zbornik radova sa Znanstvenog skupa 10. obljetnica „Oluje“, Kninski muzej, 4. kolovoza 2005. / [glavni urednik Drago Marguš] (2008.).