Menu

     U sastavu Službe za upravljanje i razvoj obavljaju se poslovi planiranja te rukovođenja ukupnim poslovanjem, vodi briga o mjestu   i ulozi Knjižnice u hrvatskom knjižničnom sustavu te uključivanju u informacijske mreže knjižnica Hrvatske i svijeta, planira i organizira permanentno obrazovanje djelatnika i korisnika za korištenje knjižničnih usluga, a napose za korištenje informacijskih tehnologija.
Računalno-telekomunikacijska služba skrbi o primjeni i razvoju suvremenih informacijskih tehnologija u automatizaciji poslovanja Knjižnice kao i održavanju informatičke infrastrukture Knjižnice, brine o izradi i redovitom održavanju web-stranica i računalno-komunikacijskih veza Knjižnice te skrbi za pohranu i zaštitu podataka, a obavlja i druge poslove iz domene klasične mrežne administracije.
U djelokrugu ove službe je i briga o multimedijalnoj dvorani, a napose o planiranju i organiziranju raznih predavanja, književnih večeri, koncerata te drugi poslovi iz djelokruga odnosa s javnošću.