Menu

     U sastavu Službe nabave i obrade obavljaju se poslovi vezani uz oblikovanje zbirki, obradu knjižnične i neknjižnične građe, zaštitu građe i pripreme za uvez te poslovi revizije i otpisa, a napose se:

 • prati izdavačka proizvodnja;
 • prate i istražuju potrebe korisnika;
 • vodi datoteka desiderata;
 • priređuju i usklađuju prijedlozi za nabavu knjižnične i neknjižnične građe;
 • odabire, naručuje i zaprima knjižna građa;
 • zaprimaju darovi i po potrebi obavlja razmjena knjižnične građe;
 • obavlja inventarizacija;
 • obavlja sadržajna (signiranje, klasifikacija, predmetizacija, izrada anotacija) i formalna (katalogizacija) obrada knjižnične građe;
 • obavlja računalni unos i stvara kataložna baza podataka;
 • obavlja kontrola ispravnosti podataka unešenih u obradi;
 • obavlja tehnička obrada građe, popravci oštećenih jedinica;
 • obavlja revizija i otpis;
 • prikuplja građa za uvez;
 • vodi statistika poslova u obradi;
 • tiskaju bilteni prinova i druga informacijska pomagala
 • te obavljaju i drugi stručni poslovi.