Menu

U Zbirci rijetkosti – Rari pohranjene su stare i rijetke knjige. Građa je zaštićena i nije za posudbu izvan Knjižnice, nego se koristi u prostoriji Zbirke rijetkosti ili u Studijskoj čitaonici. Zbirka trenutno posjeduje 76 publikacija. Vrijedan dio zbirke čine ove publikacije: Od slikovnog do suvremenog pisma / Stjepan Gorupić (1954.); Najstariji hrvatskoglagolski misal s bibliografskim opisima svih hrvatskoglagolskih misala / Josip Vajs (1948.); Pobjeda glagolice kroz tisućljetnu borbu (1929.); Poviest crkve u Hrvatskoj : pregled najstarijih vremena do danas / Krunoslav Draganović (1944.); Poviest katoličke crkve / Lovro Katić (1942.); Povijest crkve katoličke / Miroslav Vanino (1930.); Franjo Rački u govorima i spisima / Viktor Novak (1925.); Suton Austro-Ugarske i Riječka rezolucija / Ante Trumbić (1936.); Tuberkuloza / Vladimir Ćepulić (1934.); Slike iz rudarstva / Mijo Kišpatić (1914.); Humoreske / A. P. Čehov (1948.); Tri narodne pripovijetke / L. N. Tolstoj (1950.); Tri poeme / Gustav Krklec (1949.); Knjiga pjesama / Šime Vučetić (1948.); Od Isusa i Marije hrvatske narodne pobožne pjesme / sabrao Juraj Lahner (1928.); Mandorlato / Đuro Vilović (1924.).