Menu
         Preteča Narodne knjižnice – Knin je Hrvatska čitaonica osnovana 1891. godine. Ovo društvo je utemeljeno kao mjesto gdje će hrvatski narod njegovati čitanje, organizirati sviranje i pjevanje (1886. je osnovana kninska glazba) te vježbati u hrvatskoj drami. Osim na kulturno-prosvjetnom uzdizanju naroda i jačanju njegova stvaralačkog duha, čitaonica je djelovala i na formiranju liberalnog sloja plemstva hrvatske gradske inteligencije i obrazovnog seljaštva približavajući se tako društvenim kretanjima ostalih hrvatskih i europskih gradova. Društvo je svake godine biralo svog predsjednika, potpredsjednika, tajnika, blagajnika i bibliotekara. Najstariji podatak koji smo pronašli o tim članovima, prema katastru Društva bibliotekara Dalmacije pohranjenog u Državnom arhivu u Zadru, potječe iz 1907. godine. Predsjednik društva je bio Dragutin Tomić, potpredsjednik Vicko Dobrić, tajnik Lovro Sancar, blagajnik Grgur Dujmović te knjižničar Filimer Dračar.
Od 1950. godine Knjižnica djeluje u sastavu Centra za kulturu i informiranje pod nazivom Gradska biblioteka i čitaonica. Knjižnični fond je u to vrijeme obuhvaćao 44.000 knjiga.
Za vrijeme Domovinskog rata od 1991. do 1995. godine, Knjižnica je imala manje prekide u radu. Radila je u otežanim uvjetima, često bez električne energije. Po završetku rata, Knjižnica je ostala otvorena, nezaštićena i devastirana. Puno vrijednih knjiga je otuđeno i uništeno (enciklopedije, rječnici, priručnici, atlasi i dr.) kao i sama infrastruktura Knjižnice (zgrada, inventar, abecedni i stručni katalog).
Od 16. travnja 1998. godine djeluje kao samostalna knjižnica pod nazivom Narodna knjižnica – Knin u samom centru grada. Knjižnica ima četiri odjela: Narodni odjel (koji obuhvaća Zavičajnu zbirku – Tenen, Zbirku rijetkosti – Raru i Referentnu zbirku), Odjel za djecu i mladež – Dječji odjel uz referentnu zbirku te Spremište 1. i Spremište 2. Knjižni fond koristi oko 1.000 korisnika.
Početkom 2000. godine, Knjižnica je preseljena u zgradu stare Gimnazije gdje se nalazila do prosinca 2016. kada je uselila u novi prostor u okviru Studentskoga doma fra Luje Maruna.
U novim prostorima knjižnica je postala informacijsko i multimedijalno središte grada i njegove bliže okolice.