Menu

         Narodna knjižnica – Knin javna je ustanova čiji je osnivač Grad Knin, a koja u ostvarivanju javne službe nastoji zadovoljiti obrazovne, kulturne i informacijske potrebe svih građana na području svoga djelovanja promičući čitanje i druge kulturne aktivnosti u cilju unapređivanja ukupnoga kulturnoga života zajednice. Prema veličini područja, pripada V. tipu narodnih knjižnica. Narodna knjižnica Knin od 16. travnja 1998. godine djeluje kao samostalna ustanova. Prostor Narodne knjižnice nalazi se u okviru Studentskog doma Veleučilišta „Marko Marulić“ Knin, Krešimirova 20-24 uz dislocirani smještaj spremišta (zgrada stare kninske gimnazije) u Krešimirovoj ulici 30. Knjižnica raspolaže s knjižnim fondom od oko 50 tisuća svezaka.