Menu

     Stručno osoblje na Odjelu za djecu i mladež pruža usluge i organizira rad za potrebe predškolske djece i učenika do osmog razreda osnovne škole, a napose:

 • pruža informacije korisnicima o fondu kojim Odjel raspolaže;
 • obavlja poslove posudbe;
 • vodi brigu o smještaju i nadzire obrađenu građu na Odjelu;
 • usmjerava i upućuje korisnike Odjela te im pruža pomoć pri korištenju knjižničnih usluga;
 • vodi brigu o stalnom popunjavanju zbirki na Odjelu;
 • priprema prijedloge za pročišćavanje zbirki;
 • organizira referentnu zbirku prikladnu dobi korisnika Odjela;
 • vodi statistiku djelatnosti na Odjelu.

     Djelatnost Odjela ostvaruje se sukladno pedagoškim i didaktičkim iskustvima u radu s djecom i specifičnim zadacima Knjižnice.

     Odjel za djecu i mladež nudi Vam:

 • knjige koje knjižničari preporučju za čitanje, literaturu za tinejdžere;
 • zbirku stripova i karikatura;
 • računalno pretraživanje knjižnične građe po autoru, naslovu, struci, predmetu, nakladniku i dr.;
 • top listu najtraženijih naslova;
 • katalog desiderata (datoteku prijedloga i želja korisnika za nabavu građe) – mogućnost da postanete prijatelj i kritičar Knjižnice tj. aktivni sudionik u kreiranju svih djelatnosti;
 • slikovnice;
 • literaturu za mlađe i starije osnovce;
 • referentnu zbirku (enciklopedije, leksikone, priručnike);
 • pretraživanje baza podataka (Interneta i sl.);
 • ostale usluge.