Menu

Na Narodnom odjelu stručni djelatnici obavljaju sljedeće poslove i zadatke:

 • pružaju informacije korisnicima o fondu Knjižnice;
 • smještaju i nadziru obrađenu građu u otvorenom pristupu i zatvorenom spremištu;
 • vode brigu o stalnom popunjavanju zbirki na Odjelu;
 • obavljaju poslove upisa, posudbe, rezervacija, vraćanja knjižnične i neknjižnične građe, međuknjižnične posudbe, fotokopiranja, tiskanja opomena dužnicima knjižnične građe, zaprimaju primjedbe i sugestije korisnika;
 • usmjeravaju i upućuju korisnike, te im pružaju pomoć pri korištenju knjižničnih usluga;
 • organiziraju djelatnosti čitaonice dnevnog tiska i periodičnih publikacija;
 • organiziraju djelatnosti studijske čitaonice s referentnom zbirkom, zavičajnom zbirkom i zbirkom rijetkosti;
 • pripremaju i obavljaju pročišćavanje zbirki i nadomještanje;
 • vode statistiku posudbe i ostalih djelatnosti na Odjelu.

Narodni odjel nudi Vam:

 • računalno pretraživanje knjižnične građe po autoru, naslovu, struci, predmetu, nakladniku i dr.;
 • mogućnost telefonskog produživanja posudbe knjiga i obavljanja rezervacije;
 • katalog desiderata (datoteku prijedloga i želja korisnika za nabavu građe) – mogućnost da postanete prijatelj i kritičar Knjižnice tj. aktivni sudionik u kreiranju svih djelatnosti;
 • top listu najtraženijih naslova;
 • pretraživanje baza podataka (Interneta i sl.);
 • ostale usluge.

Knjižnični fond:

 • književnost (proza, poezija, dramska djela, biografije, putopisi i dr. domaćih i stranih autora);
 • popularno-znanstvena literatura iz svih područja ljudskog znanja i stvaralaštva;
 • lektira za srednje škole;
 • referentna zbirka (enciklopedije, leksikoni, rječnici, priručnici).