Menu

Što je međuknjižnična posudba?

Međuknjižnična posudba je usluga kojom se iz knjižnica u RH pribavlja stručna građa koju ne posjeduje Narodna knjižnica – Knin.

Kako podnijeti zahtjev za međuknjižničnu posudbu?

  • osobno dolaskom u knjižnicu;
  • elektroničkom poštom;
  • faksom;
  • poštom.

UPUTE:

  • Provjerite posjeduje li Narodna knjižnica – Knin građu koja Vam je potrebna. Ukoliko je ne posjeduje, provjerite kataloge drugih knjižnica.
  • Podnesite zahtjev za međuknjižničnu posudbu navodeći što je moguće više podataka o građi koja vam je potrebna. Ne zaboravite vaše osobne podatke.
  • Zahtjev donesite ili pošaljite u knjižnicu.
  • Knjige ćete koristiti u Studijskoj čitaonici 15 dana.
  • Fotokopije članaka su vaše vlasništvo.
  • Troškove poštarine podmirit ćete prilikom vraćanja građe knjižnici od koje je posuđena.