Linkovi

Korisni linkovi

Bibliografije

LEX GENERALIS

LEX SPECIALIS

 • Zakon o knjižnicama (NN 105/97; 5/98; 104/00; 69/09)
 • Zakon o upravljanju javnim ustanovama u kulturi (NN 96/01)
 • Zakon o financiranju javnih potreba u kulturi (NN 27/9338/09)
 • Zakon o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara (NN 69/99; 151/03; 157/03)
 • Pravilnik o matičnoj djelatnosti knjižnica u Republici Hrvatskoj (NN 43/01)
 • Pravilnik o Upisniku knjižnica i knjižnica u sastavu (NN 139/98)
 • Pravilnik o reviziji i otpisu knjižnične građe (NN 21/02)
 • Pravilnik o zaštiti knjižnične građe (NN 52/05)
 • Pravilnik o polaganju stručnih ispita u knjižničarskoj struci (NN 21/99)
 • Standardi za narodne knjižnice u Republici Hrvatskoj (NN 58/99)
 • Standard za školske knjižnice (NN 34/00)

Baze podataka, rječnici i enciklopedije