Cjenik usluga

Cijene upisnine:
Vrsta korisnika
Upis
Obnova
Dokumenti
Odrasli
50,00 kn
50,00 kn
osobna iskaznica
Učenici, studenti
50,00 kn
50,00 kn
osobna iskaznica, indeks i osobni JMBG djeteta
Ostale usluge
Cijena
Napomena
Zakasnina

0,50 kn
po jedinici građe / dan
Oštećeni barkod

20,00 kn
Duplikat izgubljene/oštećene iskaznice

10,00 kn
Fotokopiranje A4

1,00 kn
1 stranica
Fotokopiranje u boji A4
5,00 kn
1 stranica
Fotokopiranje A3

1,50 kn
1 stranica
Korištenje Interneta/1 sat

8,00 kn
Ispis (boja) A4
5,00 kn
1 stranica
Ispis (crno-bijelo) A4

1,00 kn
1 stranica
Skeniranje A4
1,00 kn
1 stranica
Međuknjižnična posudba

25,00 kn
Rezervacija

5,00 kn