Menu
Cijene upisnine:
Vrsta korisnika
Upis
Obnova
Odrasli
50,00 kn
50,00 kn
Učenici, studenti
50,00 kn
50,00 kn
Ostale usluge
Cijena
Napomena
Zakasnina

0,50 kn
5,00 kn
2,00 kn
po knjizi / dan
po DVD-u/CD-u / dan
po Kindle-u / dan
Oštećeni barkod

10,00 kn
Duplikat izgubljene/oštećene iskaznice

10,00 kn
Ispis i fotokopiranje A4

1,00 kn
1 stranica
Ispis i fotokopiranje u boji A4
3,00 kn
1 stranica
Ispis i fotokopiranje A3

Ispis i fotokopiranje u boji A3

1,50 kn
5,00 kn
1 stranica
1 stranica
Korištenje Interneta/1 sat

8,00 kn
Skeniranje A4

FAX

1,00 kn
3,00 kn+ scan stranice 1,00 kn
1 stranica
Međuknjižnična posudba

25,00 kn
Rezervacija

5,00 kn