Menu

Objavljen 3. ovogodišnji broj Službenog glasila Grada Knina  27 ožujka, 2024

Objavljen je 3. ovogodišnji broj Službenog glasila Grada Knina. U ovom broju se, između ostalog, nalaze: ODLUKA o načinu ostvarivanja prednosti pri upisu djece u Dječji vrtić CVRČAK Knin; ODLUKA o visini sudjelovanja roditelja-korisnika usluga u cijeni korištenja usluga Dječjeg vrtića CVRČAK Knin; ODLUKA o donošenju Izvedbenog plana za ostvarivanje prava i potreba djece na području Grada Knina za 2024. godinu; ODLUKA o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju društva Upravitelj-Knin, d.o.o. za upravljanje zgradama i tržnicama na malo Knin…

Novi broj Službenog glasila Grada Knina možete pročitati i preuzeti na ovom linku: https://knin.hr/wp-content/uploads/2024/03/Glasilo-3-2024.pdf

Categories: Uncategorized

Odgovori